Tin xem nhiều

Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo

Trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã giảm nghèo nhanh, bền vững và giải quyết căn bản nghèo đói cùng cực. Trong nhiều năm qua, bằng những nỗ lực vượt bậc, bằng nhiều chủ trương, giải pháp, Đảng, Nhà nước rất chú trọng tới việc thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo trong xã hội. Phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều có quyền cống… Continue readingViệt Nam đang thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo