Cập nhật thay đổi về Đảm bảo hỗ trợ tài chính (Assurance of Support – AoS) năm 2018

Monday, 16/04/2018, 11:39 AM

Ngày 26/3/2018 Bộ trưởng Bộ chính sách xã hội Dan Teham đã ký Quyết định ban hành quy định hướng dẫn về đảm bảo hỗ trợ về tài chính (AoS) hướng dẫn Điều 1061ZZGH(1) Luật về an sinh xã hội 1991 thay thế cho Quyết định cũ đã ban hành năm 2008, có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/4/2018. Có thể nhận thấy, điều kiện về thu nhập tối thiểu của người đảm bảo đã được tăng lên một cách đáng kể. Điều này sẽ gây khó khăn rất lớn cho các gia đình có thu nhập thấp muốn bảo lãnh người thân tới Úc đoàn tụ.

AoS theo quy định tại Chương 2 Luật về an sinh xã hội 1991 là thỏa thuận giữa một người (Doanh nghiệp hoặc cá nhân-gọi chung là người đảm bảo) với Chính phủ về việc sẽ hoàn trả lại cho Chính phủ khoản phúc lợi đã chi trả cho người thụ hưởng có tên trong AoS, trên cơ sở đó người thụ hưởng sẽ được cấp visa cư trú tại Úc. Quy định này giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách chi cho các phí an sinh xã hội của người mới nhập cư.

Với một số dòng visa sau đây, AoS là điều kiện bắt buộc để người xin visa cư trú có thể được xét cấp visa:

Dòng visa Tên
103 Bảo lãnh cha/mẹ
114 Người thân phụ thuộc
115 Người thân cuối cùng
143 Bảo lãnh cha/mẹ có đóng tiền
804 Bảo lãnh cha mẹ (đã về hưu)
835 Người thân cuối cùng
838 Người thân phụ thuộc
864 Bảo lãnh cha/mẹ có đóng tiền

 

AoS kéo dài trong 10 năm đối với các dòng visa Bảo lãnh cha/mẹ (có đóng tiền) & Bảo lãnh cha mẹ (đã về hưu). Đối với các dòng visa khác, thời gian bảo lãnh là 2 năm.

Cá nhân muốn được phép ký AoS phải có mức thu nhập tối thiểu thấp nhất được tính như sau:

Trong đó:

I: Mức thu nhập tối thiểu cần có của người bảo đảm

N: Mức thu nhập tối thiểu do Bộ Chính sách xã hội công bố vào 1/3 và 1/9 hàng năm, theo đó người có thu nhập dưới mức này có thể được xét cấp trợ cấp thấp nghiệp (Newstart income cut-off amount).

A: Tổng số người bảo đảm + phối ngẫu của người bảo đảm + những người xin visa trên 18 tuổi)

C: Tổng số người xin visa dưới 18 tuổi + tổng số con dưới 18 tuổi của những người bảo đảm.

Dễ thấy, công thức tính mức thu nhập tối thiểu trong Quyết định mới không có sự thay đổi nhiều so với Quyết định năm 2008. Tuy nhiên, do mức thu nhập tối thiểu xét cấp trợ cấp thất nghiệp đã tăng từ $11,931 năm 2008 lên $28,869 vào tháng 3 năm nay đã dẫn đến mức thu nhập tối thiểu của người bảo đảm đã bị tăng gấp đôi. Nếu như trước đây, một người bảo đảm đang nuôi 1 người con dưới 18 tuổi muốn ký AoS cho hai người lớn và 2 trẻ em thì chỉ cần chứng minh mức thu nhập vào khoảng $50,000 thì con số này hiện nay là $115, 476.

Nếu người bảo đảm là Công ty, thì Công ty đó phải được thành lập theo Luật Doanh nghiệp úc, đã hoạt động trong ít nhất 2 năm, chưa ký AoS cho nhiều hơn 1 người và chấp nhận đặt cọc theo quy định.

Mức thu nhập tối thiểu của người bảo đảm được nâng cao để đảm bảo rằng người bảo đảm có đủ điều kiện tài chính để thực hiện cam kết trong AoS đã ký với Chính phủ.

Quy định mới sẽ áp dụng cho tất cả các hồ sơ đã nộp trước ngày 1/4/2018 nhưng chưa được ký AoS.

Từ 1/4/2019, quy định mới cũng nâng mức tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện trách nhiệm của người bảo đảm trong AoS. Mức tăng cụ thể như sau:

Với người bảo đảm là cá nhân:

Với người bảo đảm là Doanh nghiệp:

 

Luật sư Đỗ Gia Thắng

MARA 1687850

Nguyen Do Lawyers

www.nguyendolawyers.com.au

 

Cập nhật thay đổi về Đảm bảo hỗ trợ tài chính (Assurance of Support – AoS) năm 2018
Vui lòng đánh giá bài viết

Leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm