Những thay đổi liên quan đến Thị thực bảo lãnh vợ/chồng hoặc hôn phu/hôn thê năm 2019

Saturday, 23/02/2019, 17:34 PM

Những thay đổi liên quan đến Thị thực bảo lãnh vợ/chồng hoặc hôn phu/hôn thê vào Úc (Partner visas) đang được triển khai, và sẽ có hiệu lực trước ngày 10 tháng 6 năm 2019. Đây sẽ là những điều chỉnh trong hồ sơ xin thị thực, cụ thể là cách thức và thời điểm nộp hồ sơ lên Bộ Nội vụ và các phân nhánh có quyền hạn.

Nguồn ảnh: firstmigrationservice.com

Quy trình hiện tại đối với hồ sơ xin Partner visas

Trong các tiêu chí để xin thường trú nhân theo Partner visas có yêu cầu người xin thị thực phải được bảo lãnh bởi một thường trú nhân Úc, công dân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện. Đồng thời, người xin thị thực và vợ/chồng hoặc hôn phu/hôn thê của họ phải nộp các hồ sơ cần thiết lên Bộ Nội vụ.

Quyền lợi hiện hành sau khi nộp hồ sơ Partner visas

Việc đăng ký Partner visas hợp lệ trong quá trình đang lưu trú tại Úc cho phép người đăng ký thị thực nhận được một Thị thực trung gian A (Bridging Visa A – BVA). Thị thực này sẽ có hiệu lực khi thị thực hiện tại của họ hết hạn và cho phép họ ở lại Úc cho đến khi có quyết định về việc phê duyệt hồ sơ xin Partner visas. Trong thời gian xử lý hồ sơ này, người có thị thực BVA cũng sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi y tế Medicare và quyền lao động.

Những thay đổi sắp tới.

Thay đổi mới sẽ yêu cầu người vợ/chồng hoặc hôn phu/hôn thê ở Úc (người bảo lãnh) phải nộp hồ sơ đăng ký. Lưu ý là hồ sơ của người bảo lãnh không phải là hồ sơ xin thị thực và hồ sơ bảo lãnh này phải được chấp thuận trước khi hồ sơ xin Partner visas được nộp.

Vẫn chưa rõ thời hạn cho một quyết định phê duyệt đối với hồ sơ của người bảo lãnh là bao lâu, nhưng thời gian xử lý hiện tại là khoảng 12 đến 18 tháng.

Tác động của những thay đổi này là gì?

Người xin Partner visas nếu chỉ còn lại một thời gian lưu trú ngắn theo thị thực hiện tại sẽ được yêu cầu hoặc là nộp hồ sơ xin thị thực hợp lệ cho phép họ ở lại trong nước (thông qua BVA) hoặc là rời khỏi Úc và ở lại nước ngoài cho đến khi được cấp Partner visas.

Cho đến khi hồ sơ xin thị thực hợp lệ chưa được nộp, thì người xin thị thực sẽ không được quyền:

  • Cấp BVA
  • Hưởng các dịch vụ Medicare
  • Có đầy đủ quyền lao động trong một số trường hợp

Những thay đổi trong quy trình xin Partner visas sẽ có hiệu lực trước ngày 10 tháng 6 năm 2019 nhưng Bộ Nội vụ Úc không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về ngày hiệu lực chính xác. Bởi vậy, những người đủ điều kiện nên hoàn thiện quy trình càng sớm càng tốt.

 

Nguồn tin: acacia-au.com

Những thay đổi liên quan đến Thị thực bảo lãnh vợ/chồng hoặc hôn phu/hôn thê năm 2019
Vui lòng đánh giá bài viết

Leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm