Đại gia sân bay vượt kế hoạch lợi nhuận 5.600 tỷ đồng

Doanhnhanvietuc – Hai khoản hoàn nhập chi phí sữa chửa và tiền thuê đất trị giá gần 2.500 tỷ đồng giúp Tổng công ty Cảng hàng không lãi đậm nhất từ khi thành lập đến nay. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ ngày 1/4 đến hết năm tài chính 2016, tức từ khi doanh nghiệp này chuyển sang hoạt động theo… Continue readingĐại gia sân bay vượt kế hoạch lợi nhuận 5.600 tỷ đồng

Tin xem nhiều

ACV báo lãi quý 1/2017 hơn 770 tỷ đồng

Doanhnhanvietuc – Doanh thu thuần riêng quý 1/2017 của ACV đạt 4.047 tỷ đồng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt gần 4.047 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán chiếm 2.432 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.614 tỷ đồng. Biên… Continue readingACV báo lãi quý 1/2017 hơn 770 tỷ đồng

Đại gia sân bay vượt kế hoạch lợi nhuận 5.600 tỷ đồng

Doanhnhanvietuc – Hai khoản hoàn nhập chi phí sữa chửa và tiền thuê đất trị giá gần 2.500 tỷ đồng giúp Tổng công ty Cảng hàng không lãi đậm nhất từ khi thành lập đến nay. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ ngày 1/4 đến hết năm tài chính 2016, tức từ khi doanh nghiệp này chuyển sang hoạt động theo… Continue readingĐại gia sân bay vượt kế hoạch lợi nhuận 5.600 tỷ đồng