Agribank trả lương trung bình mỗi nhân viên gần 20 triệu đồng/tháng

Doanhnhanvietuc – So với năm trước, Agribank đã nâng lương cho mỗi nhân viên trung bình hơn 2 triệu đồng/tháng, lên 19,97 triệu đồng. Theo BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Công ty Kiểm toán E&Y lưu ý các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn khác của Agribank tại ngày lập báo cáo tài chính riêng 2016, một số vụ việc trong đó cán bộ… Continue readingAgribank trả lương trung bình mỗi nhân viên gần 20 triệu đồng/tháng

Đã xử lý 65 vụ án trong giai đoạn tái cơ cấu Agribank

Doanhnhanvietuc – Thống đốc NHNN cho biết, từ 2013 đến nay đã xử lý trách nhiệm 352 cán bộ Agribank, đồng thời trong giai đoạn tái cơ cấu vừa qua đã khởi tố, xử lý 65 vụ án tại ngân hàng này và đã xử lý hình sự 122 cán bộ trong đó có cả nguyên chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và lãnh đạo Agribank… Đăng đàn trả lời ý kiến của… Continue readingĐã xử lý 65 vụ án trong giai đoạn tái cơ cấu Agribank

Tin xem nhiều

Sáp nhập 2 công ty vào ngân hàng, Agribank còn đầu tư vốn vào những công ty nào?

Doanhnhanvietuc – Tổng số nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối năm 2016 là 15,4 nghìn tỷ. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,07% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm 2/3, với 10,6 nghìn tỷ. Nợ có khả năng mất vốn hơn 10 nghìn tỷ Theo BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), tính đến… Continue readingSáp nhập 2 công ty vào ngân hàng, Agribank còn đầu tư vốn vào những công ty nào?

Agribank trả lương trung bình mỗi nhân viên gần 20 triệu đồng/tháng

Doanhnhanvietuc – So với năm trước, Agribank đã nâng lương cho mỗi nhân viên trung bình hơn 2 triệu đồng/tháng, lên 19,97 triệu đồng. Theo BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Công ty Kiểm toán E&Y lưu ý các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn khác của Agribank tại ngày lập báo cáo tài chính riêng 2016, một số vụ việc trong đó cán bộ… Continue readingAgribank trả lương trung bình mỗi nhân viên gần 20 triệu đồng/tháng

Đã xử lý 65 vụ án trong giai đoạn tái cơ cấu Agribank

Doanhnhanvietuc – Thống đốc NHNN cho biết, từ 2013 đến nay đã xử lý trách nhiệm 352 cán bộ Agribank, đồng thời trong giai đoạn tái cơ cấu vừa qua đã khởi tố, xử lý 65 vụ án tại ngân hàng này và đã xử lý hình sự 122 cán bộ trong đó có cả nguyên chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và lãnh đạo Agribank… Đăng đàn trả lời ý kiến của… Continue readingĐã xử lý 65 vụ án trong giai đoạn tái cơ cấu Agribank