Tin xem nhiều

Cập nhật thay đổi về đảm bảo hỗ trợ về tài chính (AoS) Tháng 5/2018

Đúng theo lời hứa, ngày 23/5/2018 Bộ trưởng Bộ chính sách xã hội Dan Teham đã ký Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định ngày 26/3/2018 về đảm bảo hỗ trợ về tài chính (AoS) hướng dẫn Điều 1061ZZGH(1) Luật về an sinh xã hội 1991. Điểm đặc biệt là trong Quyết định mới này có nêu rõ thời hạn áp dụng của những quy định về AoS hiện hành sẽ chấm… Continue readingCập nhật thay đổi về đảm bảo hỗ trợ về tài chính (AoS) Tháng 5/2018