Tin xem nhiều

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề trong việc bán điện của EVN

Doanhnhanvietuc – Kiểm toán nhà nước cho biết EVN còn một số khoản chi phí như chênh lệch tỷ giá, khấu hao, chênh lệch cước phí vận chuyển khí… chưa được phản ánh đầy đủ trong phương án giá điện. Những vấn đề trên vừa được Kiểm toán nhà nước (KTNN) đưa ra trong báo cáo kiểm toán 2016 về tình hình giá bán điện giai đoạn 2014 – 2016. KTNN cho biết trong giai đoạn… Continue readingKiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề trong việc bán điện của EVN