Tin xem nhiều

Báo động ‘chảy máu’ lao động nông thôn

Kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 cho thấy, luồng di cư từ nông thôn ra thành thị đang quá lớn khiến các vùng nông thôn đối mặt nhiều khó khăn. Với thực tế phần lớn lao động có sức khỏe, tri thức đã chuyển sang sống ở thành phố, nông thôn đang bị “chảy máu”, thiếu lao động trầm trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai (Vụ Thống kê Dân… Continue readingBáo động ‘chảy máu’ lao động nông thôn