Tin xem nhiều

Phó Tổng giám đốc SCIC làm chủ tịch Bảo hiểm Bảo Minh

Doanhnhanvietuc – Ông Lê Song Lai với vai trò là đại diện vốn của SCIC từng là thành viên HĐQT tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh tuy nhiên không trực tiếp điều hành. Ngày 01/6/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh ( BMI) đã ban hành nghị quyết về việc bầu ông Lê Song Lai giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tuy nhiên việc thay… Continue readingPhó Tổng giám đốc SCIC làm chủ tịch Bảo hiểm Bảo Minh