Chính phủ khởi động Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Doanhnhanvietuc – Ba đề án được lãnh đạo Chính phủ giao các bộ liên quan soạn thảo, gồm: Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Chiều 14/4, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo.… Continue readingChính phủ khởi động Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Tin xem nhiều

Rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH xuống còn 5 ngày

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan vừa hoàn tất quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, quy trình mới sẽ rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn chung 5 ngày.… Continue readingRút ngắn thời gian cấp sổ BHXH xuống còn 5 ngày

Chính phủ khởi động Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Doanhnhanvietuc – Ba đề án được lãnh đạo Chính phủ giao các bộ liên quan soạn thảo, gồm: Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Chiều 14/4, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo.… Continue readingChính phủ khởi động Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội