Tin xem nhiều

“Soi” kết quả kinh doanh của Bảo Minh

Doanhnhanvietuc – Không chỉ đơn thuần là tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận, việc chỉ số ROE tăng mạnh cũng là chỉ dấu cho thấy năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh xếp hàng “chiếu trên” so với hầu hết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác trên thị trường. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Đại hội… Continue reading“Soi” kết quả kinh doanh của Bảo Minh