Tin xem nhiều

Việt Nam và EU hoàn tất đàm phán thỏa thuận về chống khai thác gỗ bất hợp pháp

Doanhnhanvietuc – Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) kết thúc đàm phán hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (sau đây gọi tắt là Hiệp định VPA/FLEGT). Hiệp định sẽ giúp cải thiện quản trị rừng, giải quyết khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại sản phẩm gỗ hợp pháp được xác nhận từ Việt Nam sang EU và… Continue readingViệt Nam và EU hoàn tất đàm phán thỏa thuận về chống khai thác gỗ bất hợp pháp