Tin xem nhiều

Ôm khối tài sản 2,5 tỷ USD với quỹ đất lớn nhưng lợi nhuận của Becamex lại trông chờ chủ yếu vào liên doanh VSIP

Doanhnhanvietuc – Năm 2016, Becamex IDC thu về 619 tỷ đồng lợi nhuận từ VSIP, chiếm 90% trong tổng số thu được từ hoạt động liên doanh liên kết và chiếm đến 3/4 lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) – ông lớn trong ngành bất động sản khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương mới đây đã lần đầu công bố… Continue readingÔm khối tài sản 2,5 tỷ USD với quỹ đất lớn nhưng lợi nhuận của Becamex lại trông chờ chủ yếu vào liên doanh VSIP