Tin xem nhiều

Theo Nghị định mới, thuê bao di động sẽ phải chụp ảnh chân dung để xác định SIM chính chủ

Doanhnhanvietuc – Theo Nghị định mới, thuê bao di động sẽ phải chụp ảnh chân dung để xác định SIM chính chủ Trong Nghị định số 49/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông vừa mới được ban hành, ta có thể thấy yêu cầu cụ thể đặt ra cho mỗi nhà mạng là họ phải gửi thông báo cho những… Continue readingTheo Nghị định mới, thuê bao di động sẽ phải chụp ảnh chân dung để xác định SIM chính chủ