Di dân tương lai đến Úc có thể sẽ bị bắt buộc giữ visa tạm trú trong một khoảng thời gian

Chính phủ liên bang dự tính giới thiệu một loại visa tạm trú bắt buộc dành cho di dân trước khi họ trở thành thường trú nhân tại Úc. – Những di dân tương lai đến Úc có thể sẽ bị bắt buộc giữ visa tạm trú trong một khoảng thời gian, trước khi được cấp visa thường trú. Bộ Di trú đang cân nhắc khả năng này trong một chương trình mang tên Đơn Giản Hoá… Continue readingDi dân tương lai đến Úc có thể sẽ bị bắt buộc giữ visa tạm trú trong một khoảng thời gian

Tin xem nhiều

Thượng viện yêu cầu Chính phủ Úc phải hạ tiêu chuẩn bài thi tiếng Anh khi nhập quốc tịch

Thượng viện đã đề xuất Chính phủ nên hạ thấp tiêu chuẩn về bài thi tiếng Anh, đồng thời áp dụng luật cũ cho những người đã có thường trú nhân trước ngày 20/4. – Tại Quốc hội vào tối thứ Ba hôm qua, Ủy ban Thượng viện đã đưa ra ý kiến rằng ‘bài kiểm tra tiếng Anh không nên đặt yêu cầu quá cao để làm khó di dân muốn trở thành công… Continue readingThượng viện yêu cầu Chính phủ Úc phải hạ tiêu chuẩn bài thi tiếng Anh khi nhập quốc tịch

Di dân tương lai đến Úc có thể sẽ bị bắt buộc giữ visa tạm trú trong một khoảng thời gian

Chính phủ liên bang dự tính giới thiệu một loại visa tạm trú bắt buộc dành cho di dân trước khi họ trở thành thường trú nhân tại Úc. – Những di dân tương lai đến Úc có thể sẽ bị bắt buộc giữ visa tạm trú trong một khoảng thời gian, trước khi được cấp visa thường trú. Bộ Di trú đang cân nhắc khả năng này trong một chương trình mang tên Đơn Giản Hoá… Continue readingDi dân tương lai đến Úc có thể sẽ bị bắt buộc giữ visa tạm trú trong một khoảng thời gian