Tin xem nhiều

Làm sao để “giữ lửa” cho tiếng Việt tại hải ngoại?

Trung bình một ngày quý vị dành bao nhiêu thời gian để nói tiếng Việt? Và tiếng Việt trong những thế hệ người Việt sinh trưởng trên đất Úc và những quốc gia khác liệu có đang dần phôi phai? Ngôn ngữ được xem là nền tảng văn hoá của một dân tộc. Được xem là một trong những ngôn ngữ có độ tiếp thu trung bình khó trong bảng xếp hạng thế giới, việc… Continue readingLàm sao để “giữ lửa” cho tiếng Việt tại hải ngoại?