Tin xem nhiều

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành cùng báo chí đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

Doanhnhanvietuc- Với những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, báo chí nêu liên quan đến địa phương nào, Mặt trận tại địa phương đó phải có kiến nghị để chính quyền quan tâm xử lý. Nếu chưa chuyển biến, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. Chiều 23/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị,… Continue readingMặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành cùng báo chí đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực