Tin xem nhiều

Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6,8% năm 2018

Doanhnhanvietuc – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 29 ngày 5/7/2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, năm 2018, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,4-6,8%. Các địa phương căn cứ số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6… Continue readingViệt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6,8% năm 2018