Tin xem nhiều

“Tour 0 đồng”: Sản phẩm độc hại của ngành công nghiệp không khói

Doanhnhanvietuc – Tour 0 đồng có nét tương quan với kiểu giá vé 0 đồng của Vietjet, Jestar được bán hàng loạt nhưng người ta không thể cấm họ trừ phi không cho phép Vietjet, Jetstar bán giá vé 0 đồng. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết “Tour 0 đồng”: Sản phẩm độc hại của ngành công nghiệp không khói của Tiến sĩ Phạm Anh Dũng (ĐHQG Hà Nội- ĐH NorthCentral, Hoa Kỳ). Anh hiện… Continue reading“Tour 0 đồng”: Sản phẩm độc hại của ngành công nghiệp không khói