Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Tăng trưởng GDP năm 2017 sẽ đạt 6,7% nếu…

Doanhnhanvietuc – Phát biểu tại buổi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều 25/5, đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn TP. HCM cho rằng, so với báo cáo của Chính phủ tháng 11 vừa qua thì những báo cáo kinh tế xã hội mới đây không có gì thay đổi. Trong các chỉ tiêu đề ra có 2 chỉ tiêu không hoàn thành là xuất khẩu và GDP. Song đại biểu… Continue readingĐại biểu Trần Hoàng Ngân: Tăng trưởng GDP năm 2017 sẽ đạt 6,7% nếu…

Tin xem nhiều

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Tăng trưởng GDP năm 2017 sẽ đạt 6,7% nếu…

Doanhnhanvietuc – Phát biểu tại buổi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều 25/5, đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn TP. HCM cho rằng, so với báo cáo của Chính phủ tháng 11 vừa qua thì những báo cáo kinh tế xã hội mới đây không có gì thay đổi. Trong các chỉ tiêu đề ra có 2 chỉ tiêu không hoàn thành là xuất khẩu và GDP. Song đại biểu… Continue readingĐại biểu Trần Hoàng Ngân: Tăng trưởng GDP năm 2017 sẽ đạt 6,7% nếu…

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Nếu xử lý tốt nợ xấu, lãi vay sẽ giảm khoảng 1%

Doanhnhanvietuc – Đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn Tp. Hồ Chí Minh cho rằng bảo vệ người gửi tiền là chính đáng, nhưng phải bảo vệ cả người cho vay. Chúng ta không bảo vệ người cho vay cố ý làm trái, mà bảo vệ người làm đúng. Mở đầu buổi thảo luận tại tổ chiều nay, đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, trong diễn đàn Quốc hội,… Continue readingĐại biểu Trần Hoàng Ngân: Nếu xử lý tốt nợ xấu, lãi vay sẽ giảm khoảng 1%