Tin xem nhiều

Trang trại rau hai tầng không cần đất ở Đà Lạt

Lần đầu tiên tại Đà Lạt xuất hiện trang trại rau thủy canh (trồng không cần đất) hai tầng, cho năng suất gấp 1,5 lần trên cùng một diện tích đất canh tác. Diện tích đất canh tác nông nghiệp của Đà Lạt hiện không thể mở rộng do “tứ bề” đã bị rừng thông bao vây. Từ nhiều năm qua, năng suất rau trên một diện tích đất của nhà nông Đà Lạt cũng… Continue readingTrang trại rau hai tầng không cần đất ở Đà Lạt