Tin xem nhiều

Vì sao nói trực giác giúp chúng ta thành thiên tài, nhưng cũng rất đỏng đảnh, phản trắc?

Giá trị của trực giác nằm ở đâu? Chúng ta có thể sử dụng trực giác như thế nào trong quá trình tư duy? Trực giác được hiểu theo hai cách. Và cả hai cách đều đúng. Nhưng xét về chức năng của não bộ thì chúng hoàn toàn khác nhau. Sáng tạo, “giác ngộ” và đỏng đảnh, phản trắc! Trực giác có thể được dùng với ý nghĩa về một nhận thức nào đó… Continue readingVì sao nói trực giác giúp chúng ta thành thiên tài, nhưng cũng rất đỏng đảnh, phản trắc?