Trưởng đặc khu kinh tế do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng

Về tổ chức hành chính ở các đặc khu kinh tế, Chính phủ thống nhất phương án tổ chức chính quyền đơn vị theo mô hình Trưởng đơn vị do Thủ tướng bổ nhiệm, không tổ chức HĐND. Trưởng đặc khu kinh tế sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng, các bộ, UBND cấp tỉnh. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.… Continue readingTrưởng đặc khu kinh tế do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng

Tin xem nhiều

“Lo nhất là nhân sự trưởng đặc khu”

Doanhnhanvietuc – Mọi cái mới đều xuất phát từ cá nhân và phải giao đủ quyền lực cho cá nhân đó… Thảo luận tổ về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt chiều 10/11, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tán thành phương án chính quyền địa phương đặc khu là thiết chế trưởng đặc khu. Nhưng, theo đại biểu Nguyễn Văn Quyền (Cần Thơ) thì lo nhất… Continue reading“Lo nhất là nhân sự trưởng đặc khu”

Trưởng đặc khu kinh tế do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng

Về tổ chức hành chính ở các đặc khu kinh tế, Chính phủ thống nhất phương án tổ chức chính quyền đơn vị theo mô hình Trưởng đơn vị do Thủ tướng bổ nhiệm, không tổ chức HĐND. Trưởng đặc khu kinh tế sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng, các bộ, UBND cấp tỉnh. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.… Continue readingTrưởng đặc khu kinh tế do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng