Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

Nền kinh tế số sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp nội dung số và công nghệ thông tin. Đại biểu phát biểu tham luận tại diễn đàn Sáng 21/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức ngày Internet 2016 với chủ đề “Sự đóng góp của nội dung số cho nền kinh tế Internet”. Tại diễn đàn, nhiều diễn giả nhận định, ngành… Continue readingNền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

Tin xem nhiều

Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

Nền kinh tế số sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp nội dung số và công nghệ thông tin. Đại biểu phát biểu tham luận tại diễn đàn Sáng 21/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức ngày Internet 2016 với chủ đề “Sự đóng góp của nội dung số cho nền kinh tế Internet”. Tại diễn đàn, nhiều diễn giả nhận định, ngành… Continue readingNền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

Vì sao nói trực giác giúp chúng ta thành thiên tài, nhưng cũng rất đỏng đảnh, phản trắc?

Giá trị của trực giác nằm ở đâu? Chúng ta có thể sử dụng trực giác như thế nào trong quá trình tư duy? Trực giác được hiểu theo hai cách. Và cả hai cách đều đúng. Nhưng xét về chức năng của não bộ thì chúng hoàn toàn khác nhau. Sáng tạo, “giác ngộ” và đỏng đảnh, phản trắc! Trực giác có thể được dùng với ý nghĩa về một nhận thức nào đó… Continue readingVì sao nói trực giác giúp chúng ta thành thiên tài, nhưng cũng rất đỏng đảnh, phản trắc?