Tin xem nhiều

Úc hủy 60 ngàn visa trong năm 2015-2016

Bộ Di Trú cũng trình bày tại buổi điều trần của Ủy ban Ước chi Thương viện rằng một loại visa mới nhập cảnh nhiều lần trong 10 năm sẽ được áp dụng cuối năm nay. Ủy Ban Ước chi Thương viện vừa nghe điều trần về việc Bộ Di Trú và Biên Phòng đã hủy hơn 60 ngàn visa trong năm tài khóa 2015-2016. Thư ký của Bộ Di trú và Biên phòng, Michael… Continue readingÚc hủy 60 ngàn visa trong năm 2015-2016