Thay đổi dự kiến danh mục ngành nghề được phép làm việc và định cư tại Úc

Saturday, 16/06/2018, 21:53 PM

Bộ Lao động và Doanh nghiệp nhỏ chịu trách nhiệm rà soát định kỳ Danh sách tay nghề ngắn hạn (STSOL), Danh sách tay nghề trung và dài hạn (MLTSSL), và Danh sách tay nghề các vùng thưa dân cư (ROL) 6 tháng 1 lan. Các danh sách ngành nghề nói trên được áp dụng cho các dòng thị thực tay nghề ngắn hạn TSS (Temporary Skill Shortage), ENS (Employer Nomination Scheme) và RSMS (Regional Sponsored Skilled Migration Scheme). Hiện tại, Bộ đang chuẩn bị cho việc hoàn thiện danh sách tay nghề trung và dài hạn (MTSSL) để có thể áp dụng ngay từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Dưới đây là Danh sách tay nghề ngắn hạn (STSOL) đang nằm trong diện có thể sẽ bị xóa bỏ trong thời gian tới:

Mã ANZSCO Tên ngành nghề Danh sách hiện tại Tình trạng dự kiến
133411 Manufacturer STSOL Xóa bỏ
211499 Visual Arts and Crafts Professionals nec STSOL Xóa bỏ
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage) STSOL Xóa bỏ
212314 Film and Video Editor STSOL Xóa bỏ
212315 Program Director (Television or Radio) STSOL Xóa bỏ
212316 Stage Manager STSOL Xóa bỏ
212317 Technical Director STSOL Xóa bỏ
212318 Video Producer STSOL Xóa bỏ
241311 Middle School Teacher STSOL Xóa bỏ
323215 Textile, Clothing and Footwear Mechanic STSOL Xóa bỏ
323316 Watch and Clock Maker and Repairer STSOL Xóa bỏ
342411 Cabler (Data and Telecommunications) STSOL Xóa bỏ
342413 Telecommunications Linesworker STSOL Xóa bỏ
399211 Chemical Plant Operator STSOL Xóa bỏ
399312 Library Technician STSOL Xóa bỏ
411715 Residential Care Officer STSOL Xóa bỏ
599612 Insurance Loss Adjuster STSOL Xóa bỏ

 

Danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL) có thể chuyển sang diện tay nghề ngắn hạn (STSOL)

Mã ANZSCO Tên ngành nghề Danh sách hiện tại Danh sách dự kiến
221112 Management Accountant MLTSSL STSOL
234111 Agricultural Consultant MLTSSL STSOL
312212 Civil Engineering Technician MLTSSL STSOL

 

Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) có thể chuyển sang diện tay nghề trung và dài hạn (MLTSSL)

Mã ANZSCO Tên ngành nghề Danh sách hiện tại Danh sách dự kiến
452411 Footballer STSOL MLTSSL

 

Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) có thể chuyển sang diện tay nghề vùng thưa dân cư (ROL)

Mã ANZSCO Tên ngành nghề Danh sách hiện tại Danh sách dự kiến
252312 Dentist STSOL ROL
253211 Anaesthetist STSOL ROL

 

Luật sư Đỗ Gia Thắng

MARA 1687850

Nguyen Do Lawyers

www.nguyendolawyers.com.au

 

 

Thay đổi dự kiến danh mục ngành nghề được phép làm việc và định cư tại Úc
Vui lòng đánh giá bài viết

Leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm