Bảo Việt (BVH): Chi trả 7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

Doanhnhanvietuc – Ngày 26/5/2017, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã thông báo về tình hình phát triển của doanh nghiệp này và kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Ông Đào Đình Thi cho biết: “Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã cán mốc doanh thu 1 tỷ USD,… Continue readingBảo Việt (BVH): Chi trả 7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

Tập đoàn Bảo Việt: Sau kiểm toán, lợi nhuận “bốc hơi” 16%

Doanhnhanvietuc – Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2016 với lợi nhuận sau thuế “bốc hơi” 16% so với trước kiểm toán. Theo báo cáo sau kiểm toán, năm 2016, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015. Trong khi đó, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh… Continue readingTập đoàn Bảo Việt: Sau kiểm toán, lợi nhuận “bốc hơi” 16%

Tin xem nhiều

Chớp cơ hội, Bảo Việt vươn lên dẫn đầu toàn thị trường bảo hiểm

Doanhnhanvietuc – Nếu như cuối năm 2016, Bảo Việt giành lại “ngôi Vương” sau 2 năm (2014, 2015) bị PVI vượt mặt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, khoảng cách của Bảo Việt với Prudential trong mảng nhân thọ cũng rất ngắn, thì sau 3 tháng đầu năm 2017, Bảo Việt đã nhanh chóng dẫn đầu toàn thị trường bảo hiểm. Theo số liệu của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, tổng doanh… Continue readingChớp cơ hội, Bảo Việt vươn lên dẫn đầu toàn thị trường bảo hiểm

Bảo Việt (BVH): Chi trả 7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

Doanhnhanvietuc – Ngày 26/5/2017, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã thông báo về tình hình phát triển của doanh nghiệp này và kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Ông Đào Đình Thi cho biết: “Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã cán mốc doanh thu 1 tỷ USD,… Continue readingBảo Việt (BVH): Chi trả 7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

Tập đoàn Bảo Việt: Sau kiểm toán, lợi nhuận “bốc hơi” 16%

Doanhnhanvietuc – Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2016 với lợi nhuận sau thuế “bốc hơi” 16% so với trước kiểm toán. Theo báo cáo sau kiểm toán, năm 2016, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015. Trong khi đó, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh… Continue readingTập đoàn Bảo Việt: Sau kiểm toán, lợi nhuận “bốc hơi” 16%