Tin xem nhiều

Còn gần 32 ngàn tỷ đồng tồn kho bất động sản trên toàn quốc

Tính đến thời điểm tháng 12 này, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên toàn quốc còn khoảng 31.842 tỷ đồng. Như vậy, con số này đã giảm 19.047 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng liền trước đó cũng giảm khoảng 867 tỷ đồng. Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản nhận xét tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, nhưng tốc độ… Continue readingCòn gần 32 ngàn tỷ đồng tồn kho bất động sản trên toàn quốc