Tin xem nhiều

Úc: Bang New South Wales mở rộng chương trình trợ cấp giá điện cho các gia đình khó khăn.

Chính phủ New South Wales đang có kế hoạch mở rộng một chương trình trợ giúp cho những người đang gặp khó khăn về giá điện. – Sự trợ giúp này được đưa ra trong bối cảnh chi phí điện gia tăng đã đe dọa hàng ngàn gia đình đang gặp khó khăn và hàng loạt khiếu nại gửi Energy & Water Ombudsman đã ngày càng tăng trong tài khóa 2015-16. Năm ngoái, có 5,000… Continue readingÚc: Bang New South Wales mở rộng chương trình trợ cấp giá điện cho các gia đình khó khăn.