Kết nối doanh nghiệp Việt Nam của Tập đoàn Cotton On

Chúng tôi vừa nhận được yêu cầu kết nối doanh nghiệp Việt Nam của Tập đoàn Cotton On là một tập đoàn có thương hiệu lớn với hơn 1.200 cửa hàng, doanh thu hơn 1 tỷ USD/năm. Sắp tới tập đoàn này sẽ vào TPHCM để khảo sát. Doanh nghiệp nào có nhu cầu liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Úc. Xem thêm thông tin về tập đoàn này tại cottonon.com/AU Doanh nghiệp… Continue readingKết nối doanh nghiệp Việt Nam của Tập đoàn Cotton On

Tin xem nhiều

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam của Tập đoàn Cotton On

Chúng tôi vừa nhận được yêu cầu kết nối doanh nghiệp Việt Nam của Tập đoàn Cotton On là một tập đoàn có thương hiệu lớn với hơn 1.200 cửa hàng, doanh thu hơn 1 tỷ USD/năm. Sắp tới tập đoàn này sẽ vào TPHCM để khảo sát. Doanh nghiệp nào có nhu cầu liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Úc. Xem thêm thông tin về tập đoàn này tại cottonon.com/AU Doanh nghiệp… Continue readingKết nối doanh nghiệp Việt Nam của Tập đoàn Cotton On