Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp Đại sứ Australia

Thursday, 29/02/2024, 03:25 AM

Sáng 28.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp Đại sứ Australia.

Vui mừng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm giới thiệu sơ lược về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc. Trong nhiệm kỳ Khóa XV, Hội đồng Dân tộc có 45 thành viên, trong đó có 39 đại biểu dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, Việt Nam là đất nước đa dân tộc, đa dạng bản sắc văn hóa. Do đó, chủ trương và định hướng của Việt Nam là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các dân tộc thể hiện sự tôn trọng văn hóa và kết nối với nhau để cùng xây dựng tập thể đoàn kết, chung sức chung lòng, đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski – Ảnh H.Ngọc

Thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình), Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai thực hiện giai đoạn I của Chương trình (2021 – 2025), sau đó sẽ đánh giá lại việc triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn I, rút kinh nghiệm để triển khai giai đoạn II (2026 – 2030).

Để thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong muốn, Australia nói chung và Đại sứ Australia tại Việt Nam nói riêng hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND về kiến thức và kỹ năng trong xây dựng, phân tích, phản biện, giám sát, đánh giá về các chính sách nói chung và hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi dựa trên nguyên tắc thị trường, có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và thúc đẩy bình đẳng giới trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách liên quan.

Đồng thời, hỗ trợ chuyên gia và kỹ thuật thực hiện nghiên cứu, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, làm cơ sở, tiền đề cho việc xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn II (2026 – 2030).

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp Đại sứ Australia.

Chân thành cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Andrew Goledzinowski cho biết, Australia là một quốc gia mà các dân tộc khác di cư đến và sinh sống, có 1/3 dân số Australia không sinh ra ở Australia. Đại sứ cũng cho biết, các nhóm dân tộc di cư và đến sinh sống ở Australia đều rất thành công, bao gồm cả người Việt Nam.

Đại sứ mong muốn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng Dân tộc về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguồn: daibieunhandan.vn

Rate this post

Leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm