Sắp diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV

Saturday, 20/01/2024, 12:29 PM

(ĐCSVN) – Từ ngày 26 -27/ 01/2024 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2024.​

Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài/Bộ Ngoại giao; sự nhất trí của Bộ Nội vụ, BAOOV sẽ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 01 năm 2024 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào tiêu biểu đại diện cho các hội doanh nhân kiều bào đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh; các tổ chức, hiệp hội là đối tác của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp ý kiến, bổ sung sửa đổi Điều lệ hoạt động của hiệp hội và bầu Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (tên tiếng Anh là BAOOV) được thành lập theo Quyết định 273/2009/QĐ-BNV ngày 13/3/2009 của Bộ Nội vụ. Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với mục đích “Hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức của doanh nhân trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”.

Từ năm 2009 đến nay, trải qua 03 kỳ Đại hội, Hiệp hội đã xây dựng được mạng lưới hội viên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, ngày càng lớn mạnh, thực sự là trung tâm đoàn kết các hội, chi hội doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới, là cầu nối hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài; các doanh nghiêp, đối tác nước ngoài với các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước; là “bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Quán triệt và thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”, với phương châm “Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo và phát triển bền vững”, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài mong muốn tăng cường sự tham dự của các đại biểu đến từ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong nước và kiều bào ở nước ngoài, các cơ quan Nhà nước để thực hiện hoạt động kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức hội đoàn của doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước, tạo lên sức mạnh của cộng đồng doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân kiều bào kiều bào nói riêng trong sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường./.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn

Rate this post

Leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm