Những Quy Định Mới Về Dòng Visa Tss 482, ENS Và RSMS

Theo thông báo từ Bộ Các vấn đề Nội địa Úc (DOHA) , kể từ ngày 18/3/2018, chương trình visa bảo lãnh tay nghề 457 sẽ chính thức kết thúc và được thay thế bằng visa tay nghề tạm thời (Temporary Skill Shortage – TSS) subclass 482. Cũng từ ngày này, các quy định về dòng visa doanh nghiệp bảo lãnh (định cư)  subclass 186 (ENS) và Visa Doanh nghiệp bảo lãnh (định cư vùng… Continue readingNhững Quy Định Mới Về Dòng Visa Tss 482, ENS Và RSMS

Tin xem nhiều

Những Quy Định Mới Về Dòng Visa Tss 482, ENS Và RSMS

Theo thông báo từ Bộ Các vấn đề Nội địa Úc (DOHA) , kể từ ngày 18/3/2018, chương trình visa bảo lãnh tay nghề 457 sẽ chính thức kết thúc và được thay thế bằng visa tay nghề tạm thời (Temporary Skill Shortage – TSS) subclass 482. Cũng từ ngày này, các quy định về dòng visa doanh nghiệp bảo lãnh (định cư)  subclass 186 (ENS) và Visa Doanh nghiệp bảo lãnh (định cư vùng… Continue readingNhững Quy Định Mới Về Dòng Visa Tss 482, ENS Và RSMS

Thay đổi dự kiến danh mục ngành nghề được phép làm việc và định cư tại Úc

Bộ Lao động và Doanh nghiệp nhỏ chịu trách nhiệm rà soát định kỳ Danh sách tay nghề ngắn hạn (STSOL), Danh sách tay nghề trung và dài hạn (MLTSSL), và Danh sách tay nghề các vùng thưa dân cư (ROL) 6 tháng 1 lan. Các danh sách ngành nghề nói trên được áp dụng cho các dòng thị thực tay nghề ngắn hạn TSS (Temporary Skill Shortage), ENS (Employer Nomination Scheme) và RSMS (Regional… Continue readingThay đổi dự kiến danh mục ngành nghề được phép làm việc và định cư tại Úc