Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017

Doanhnghiepvietuc- Nhiều chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội… sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2017. EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán , ngân hàng Đây là một trong những nội dung đáng chú ý về huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ,… Continue readingNhững chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017

Tin xem nhiều

Quy định mới về việc chuyển ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài được áp dụng từ 15/2

Từ tháng 2-2023, một số chính sách mới liên quan đến vấn đề việc làm, tài chính như người lao động có thể chủ động giám định lại sức khỏe do tai nạn lao động; hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí; giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài… bắt… Continue readingQuy định mới về việc chuyển ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài được áp dụng từ 15/2

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017

Doanhnghiepvietuc- Nhiều chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội… sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2017. EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán , ngân hàng Đây là một trong những nội dung đáng chú ý về huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ,… Continue readingNhững chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017