Tin xem nhiều

Làm thế nào để biết mình bị bóc lột và tường trình lên Fair Work Ombudsman?

Doanhnhanvietuc – Một cuộc điều tra gần đây của SBS Vietnamese đã phát hiện nhiều trường hợp du học sinh làm việc tại Úc bị trả lương dưới mức căn bản – có nơi chỉ trả $6/giờ, và chịu nhiều sự ngược đãi khác tại nơi làm việc. Trong nhiều trường hợp, các du học sinh này không hề biết mức lương tối thiểu mà mình đáng được hưởng là bao nhiêu, theo quy định của… Continue readingLàm thế nào để biết mình bị bóc lột và tường trình lên Fair Work Ombudsman?